[Linux Mint] Install > Linux/Tech

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Linux/Tech

[Linux Mint] Install

페이지 정보

작성자 sbLAB 댓글 0건 조회 550회 작성일 20-09-13 23:15

본문

 Linux Mint Download 

https://linuxmint.com/download.php  ISO OS -> USB  

https://www.balena.io/etcher/  


3dac9a4e48ede6c0ff29caa293d54d29_1600006551_0872.jpg
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

접속자집계

오늘
37
어제
72
최대
114
전체
27,843

그누보드5
Copyright © sebom.com All rights reserved.